Galerie obrazového materiálu našich klientů Galerie obrazového materiálu našich klientů

Ericsson zveřejnil hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2016

HLAVNÍ ÚDAJE ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2016 (Q3 2016):

• Vykázané tržby a tržby upravené pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů meziročně poklesly o 14 %, především v důsledku vývoje v segmentu Sítě, kde vykázané tržby klesly o 19 %.
• Negativní trendy v odvětví z první poloviny roku 2016 dále zrychlily. Hlavním důvodem je nižší poptávka po mobilním vysokorychlostním připojení, zejména na trzích se zhoršeným makroekonomickým prostředím.
• Hrubá marže meziročně poklesla na 28,3 % (33,9 %) z důvodu nižších tržeb v oblasti kapacity mobilního vysokorychlostního připojení, vyššího podílu tržeb za služby a nižších tržeb v segmentu Sítě.
• Provozní marže se meziročně snížila na 0,7 % (8,6 %) v důsledku nižší hrubé marže a nižších tržeb, což částečně kompenzovaly nižší provozní výdaje.
• Současné trendy v odvětví naznačují poněkud slabší růst sezónních tržeb, než je mezi 3. a 4. čtvrtletím obvyklé. Negativní dopad na tržby bude mít rovněž obnovená smlouva o manažovaných službách v Severní Americe se sníženým rozsahem. Podle očekávání má v oblasti mobilního vysokorychlostního připojení v krátkodobém horizontu převládat aktuální obchodní mix tržeb za pokrytí a kapacitu.
• Program snižování nákladů a zvyšování efektivity směřuje ke svému cíli. Realizujeme rovněž další krátkodobá opatření, zejména pokud jde o snižování nákladů na prodej, s cílem přizpůsobit provoz slabší poptávce po mobilním vysokorychlostním připojení.
• Tok hotovosti z provozní činnosti dosáhl hodnoty –2,3 (1,6) miliardy švédských korun. Za účelem zlepšení toku hotovosti v krátkodobém i dlouhodobém horizontu jsou proto prováděna provozní a strukturální opatření.

Komentář Jana Frykhammara, prezidenta a generálního ředitele společnosti Ericsson (NASDAQ: ERIC)
Negativní trendy v odvětví z první poloviny roku 2016 dále zrychlily, což mělo dopad na tržby za 3. čtvrtletí, primárně ve vztahu k mobilnímu vysokorychlostnímu připojení. Pokles tržeb v oblasti pokrytí a kapacity mobilního vysokorychlostního připojení byl obzvláště výrazný na trzích se zhoršeným makroekonomickým prostředím. Mimoto byly tržby za kapacitu v Evropě nižší než v loňském roce. Hrubá marže meziročně poklesla z důvodu nižších tržeb v oblasti kapacity mobilního vysokorychlostního připojení, vyššího podílu tržeb za služby a nižších tržeb v segmentu Sítě.

Obchodní činnost
V první polovině roku 2016 mělo na řadu důležitých trhů v regionech, jako je Latinská Amerika, Střední východ či subsaharská Afrika, dopad zhoršené makroekonomické prostředí. Tento negativní vývoj zrychlil ve 3. čtvrtletí a na těchto trzích tak záporně ovlivnil tržby v oblasti pokrytí a kapacity mobilního vysokorychlostního připojení. Mimoto byly tržby za kapacitu v Evropě nižší než v loňském roce. To souhrnně vedlo k významnému odchýlení od očekávání společnosti a jejího sdělení v souvislosti se zprávou za 2. čtvrtletí – výsledkem je tak dřívější oznámení předběžných tržeb a marží za 3. čtvrtletí, a to 12. října 2016.
Vykázané tržby a tržby upravené pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů meziročně poklesly o 14 %, přičemž tržby byly nízké zejména na konci čtvrtletí. To poukazuje na zrychlení negativních trendů v oblasti tržeb ve srovnání s 2. čtvrtletím, kdy meziroční pokles tržeb, upravených pro srovnatelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů, činil 7 %. K uvedenému poklesu došlo zejména v důsledku vývoje v segmentu Sítě, kde se pokles vykázaných tržeb zhoršil z 14 % ve 2. čtvrtletí na 19 % ve 3. čtvrtletí.
Podle očekávání klesly tržby v Severní Americe, zejména z důvodu nižších tržeb v segmentu Profesionální služby. Jeden zákazník mimoto dále snížil své investice do mobilního vysokorychlostního připojení. Tržby v Číně poklesly o 7 %, především v důsledku nižších tržeb v oblasti 3G, přičemž zavádění 4G pokračovalo na vysoké úrovni. V Indii způsobily další horší čtvrtletí odložené aukce spektra. Přechod z 3G na 4G nadále přispíval k růstu tržeb v regionu jihovýchodní Asie a Oceánie.
Tržby v oblastech cíleného růstu zaznamenaly pozitivní vývoj a meziročně vzrostly o 3 %, zejména díky segmentům Cloud a IP a službám spojeným s provozní a obchodní podporou (OSS a BSS). Oblasti cíleného růstu nyní celkově tvoří 21 % tržeb skupiny. Strategické partnerství se společností Cisco k dnešnímu dni přineslo více než 60 zakázek.
Současné trendy v odvětví naznačují poněkud slabší růst sezónních tržeb, než je mezi 3. a 4. čtvrtletím obvyklé. Negativní dopad na tržby bude mít rovněž obnovená smlouva o manažovaných službách v Severní Americe se sníženým rozsahem. Podle očekávání má v oblasti mobilního vysokorychlostního připojení v krátkodobém horizontu převládat aktuální obchodní mix tržeb za pokrytí a kapacitu.
Ziskovost
Provozní příjem klesl na 0,3 (5,1) miliardy švédských korun v důsledku nižších tržeb v segmentu Sítě a nižší hrubé marže. Prudké snížení hrubého příjmu nevyrovnal ani pozitivní vliv programu snižování nákladů a zvyšování efektivity.
Hrubá marže meziročně poklesla na 28 % (34 %) z důvodu nižších tržeb v oblasti kapacity mobilního vysokorychlostního připojení, vyššího podílu tržeb za služby a nižších tržeb v segmentu Sítě.
Příjmy z prodeje práv k duševnímu vlastnictví zaznamenaly meziroční a mírný mezičtvrtletní pokles. V daném čtvrtletí představují příjmy z prodeje práv k duševnímu vlastnictví aktuální portfolio smluv o prodeji práv k duševnímu vlastnictví.

Snižování nákladů k zajištění stability a konkurenceschopnosti
Program snižování nákladů a zvyšování efektivity byl zahájen v listopadu 2014 a ve 2. čtvrtletí roku 2016 byl rozšířen. Ve všech oblastech tohoto programu nyní realizujeme příslušná opatření. Mezi kroky provedené v tomto čtvrtletí patří například opatření ke snížení počtu zaměstnanců, která byla oznámena a zahájena ve Švédsku, v USA, ve Finsku, ve Španělsku a ve Spojeném království. Směřujeme k cíli snížit ve druhé polovině roku 2017 roční úroveň „run rate“ pro provozní výdaje, s výjimkou nákladů na restrukturalizaci, na 53 miliard švédských korun.
Budeme rovněž realizovat další krátkodobá opatření, zejména pokud jde o snižování nákladů na prodej, s cílem přizpůsobit provoz slabší poptávce po mobilním vysokorychlostním připojení.
Tok hotovosti
Tok hotovosti z provozní činnosti dosáhl hodnoty –2,3 miliardy švédských korun, především z důvodu nižšího objemu obchodních závazků v důsledku nižší poptávky. Jelikož tok hotovosti mezi jednotlivými čtvrtletími kolísá, měl by být posuzován na základě celoročních výsledků. Za účelem zlepšení toku hotovosti v krátkodobém i dlouhodobém horizontu jsou prováděna provozní a strukturální opatření. Objem čisté hotovosti na konci čtvrtletí činil 16,3 miliardy švédských korun.
Realizace strategie
Ericsson se nachází uprostřed procesu významné transformace společnosti. Výzvy i příležitosti vyplývají rovněž z rychlého vývoje technologií, různorodých nových požadavků zákazníků či sbližování IT, médií a telekomunikací. Důraz je kladen na rychlost a optimalizaci realizace – k tomu má dopomoci nová struktura společnosti, která byla navržena tak, aby splňovala nároky na efektivitu a hospodárnost.
Daná strategie vychází ze tří klíčových prvků: efektivity a rozsahu naší hlavní činnosti, investic do nové příjmové základny a silné tvorby toku hotovosti. Souhrn těchto prvků nám umožní nejen získat vedoucí postavení i na vznikajícím širším trhu 5G – od technologií po nové obchodní modely a služby –, ale také se stát silným obchodním partnerem pro stávající i nové zákazníky.

POZNÁMKY PRO REDAKTORY:

Zpráva v anglickém jazyce k nalezení ZDE.
Brífink, prezentace, videa a další materiály:
www.ericsson.com/presswww.ericsson.com/investors

O SPOLEČNOSTI ERICSSON
Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.
www.ericsson.com
www.ericsson.com/press
www.facebook.com/ericsson
www.facebook.com/technologyforgood
www.twitter.com/ericssonpress
www.youtube.com/ericssonpress


PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE:
Ericsson Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: investor.relations@ericsson.com

PRAM Consulting s.r.o.
Karolína Gumulcová
Tel.: +420 222 351 495
Mobil: + 420 723 771 507
e-mail: karolina.gumulcova@pram.cz
www.pram.cz