Naše reference z oblasti Projektů EU:

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Zaživot bez tabáku
Evropská unie