Zpět

Pro společnost KCT Data realizujeme na profesní sociální síti LinkedIn soutěž. Jde o znalostní kvíz pro uživatele systému SAP s možností výhy hodnotných cen.