Zákazníci PRAM Consulting pocházejí z různých odvětví. Pro každé z nich má PRAM specializované konzultanty. Výběr referencí naleznete v jednotlivých sekcích.