public relations, event management, marketing

„Pevně věříme v synergický potenciál jednotlivých složek marketingového mixu. Klademe proto důraz na prolínání všech aktivit tak, aby dávalo smysl nejen jako koncept, ale především přineslo ovoce v konečném efektu.“