PRAM Blog

Trendy PR ve světě

Současné Public realtions (PR) se rychle a dynamicky rozvíjí. Mnoho změn se děje v práci PR profesionála, ale také v technologiích, které ji ovlivňují. Proto aby uspěly, musejí se PR agentury přizpůsobit technologickým a společenským trendům.

 

Podle nedávného výzkumu Worldcom Public Relations Group, jeden z nejvýznamnějších trendů, se kterým se současné PR setkává, je rozšiřování služeb a zdrojů PR firem, protože hranice mezi PR, reklamou, marketingem, sociálními a digitálními médii se rozmazávají. Kromě toho mají PR profesionálové hlubokou znalost strategií a produktů klienta, a zároveň mají standardizované procesy vedení několika týmů. PR konzultanti jsou ti, kteří jsou schopni mluvit se C level manažery a vysvětlit jim marketingové a komunikační kampaně včetně následných výsledků. Tyto jsou měřeny mnoha rozdílnými nástroji a taktikami, které jsou dnes dostupné. Naučit se, jak je používat a vysvětlit správně a přesně veškeré výsledky, je zásadní výzvou příštích let.

Digitální a sociální média budou i nadále nezbytnými nástroji. Mnoho PR agentur po celém světě tvrdí, že krajina sociálních médií se mění tak rychle, že je velice náročné zůstat „v obraze“. Důležitost budování silné a konkrétní značky a důležitost přímého zapojení zákazníků je dalším trendem PR. Obecně se směřuje ke svázání komunikace s prodejními čísly skrz stahování, registrace nebo online nákupy. Dnešní zákazníci jsou vychytralejší a více od značek očekávají. Značky tedy budou muset být ve střehu a bystře reagovat. Ti, kteří dávají pozor a vyvíjejí nástroje k zapojení svých cílových skupin v reálném čase získají nejen loajální zákazníky, ale také obhájce značky.

Komunikace značky nereflektuje pouze produkt, ale také kulturu společnosti. Nejen zákazníci jsou důležitou cílovou skupinou, ale také zaměstnanci společnosti, ostatní zúčastněné strany a komunity, na které značka cílí. Proto musejí PR agentury rozšířit své porozumění a dosáhnout efektivní komunikace na místním, ale dokonce i světovém trhu.

Dlouhá cesta před námi
Navíc, aby byl PR obor viděn jako lídr komunikačního průmyslu, musí se soustředit na více témat najednou. Zaprvé, PR agentury musejí najímat vysoce kvalifikované lidi, kteří rozumí jak celému PR průmyslu, tak výborně znají a ovládají digitální a sociální platformy, a kromě toho jsou vynikající ve tvorbě obsahu.

Díky drahoceným statistickým datům z baseballového výzkumu se Billy Bean ve filmu „Moneyball“ byl schopný posunout na další stupeň. To samé platí i pro PR, musíme měřit veškeré aktivity, které pro své klienty děláme, abychom se posunuli dopředu. Je nezbytné najít optimální cestu jak měřit hodnotu PR. Dnes máme přístup k více datům než kdykoliv předtím, proto je důležité najít nejlepší cesty, jak je využít!

V neposlední řadě, všichni PR profesionálové musejí myslet na to, že jejich nezávislost je klíčem k úspěchu a důvěryhodnosti. Doporučení, které PR agentury dávají, jako mediální kanály a taktické termíny, vždy musí být neutrální. Jak řekl Marcus Aurelius: „Když to není správné, nedělej to. Když to není pravda, neříkej to.“

Patrik Schober
Managing Partner, PRAM Consulting &
Chairman of the Board, Worldcom PR Group EMEA