PRAM Blog

Komunikační svět bez hranic aneb co přinesl letošní PR Summit

Největší české setkání PR profesionálů, Public Relations Summit 2014, který se konal 22. října již tradičně v Paláci Žofín, považuji za velice zdařilý. Nekopíroval totiž jen některé zahraniční konference, ale mohu ho s klidným svědomím prohlásit za plnohodnotnou součást trendové linie, která rezonuje současným PR světem. Summit se letos zaměřil na výrazná témata jako Big Data v PR a marketingu nebo efektivita a měření PR – tedy stejné oblasti, o nichž diskutují kolegové v zahraničí.

 

Největším trendem současného PR je z hlediska většiny prezentujících stírání hranice mezi marketingem a PR. Public Relations agentury pomalu přebírají roli lídrů komunikace a jejich výsadní postavení je nasnadě. Oproti různým marketingovým, mediálním či kreativním agenturám se nejlépe orientují ve strategii a postavení svých klientů na trhu, dokážou jim být rovnocennými  partnery, a z této pozice  fundovaně vést i činnosti výše zmiňovaných agentur.

Dalším trendem oboru jsou digitální média a jejich postavení mezi tzv. médii tradičními. Přestože se často hovoří o tom, že digitální média díky svým nesporným výhodám v rychlosti a interaktivnosti komunikace dalece předčí a postupně upozadí klasická média, případové studie prezentované na konferenci dokazují opak. Digitální média jsou a s největší pravděpodobností i zůstanou jen dalším komunikačním kanálem, byť v komunikačním mixu velice významným.

Všechny trendy současného PR dokonale ilustrovala případová studie značky Milka. Na příkladu této značky je jasně vidět, jak se smazávají rozdíly mezi PR a marketingem, jak PR agentury vedou týmy ostatních agentur a vedle digitální komunikace zajišťují nenahraditelný vztah s klasickými médii. A to je přesně ta cesta, na kterou se obor PR vydal a zřejmě i měl vydat. Jen si ji bude muset ještě pořádně prošlapat.

Patrik Schober, Managing Partner, PRAM Consulting