PRAM Blog

Komunikační priority firem se v roce 2016 změní

Náš průzkum s názvem „Role PR v českých firmách v roce 2016“ poukázal na změny komunikačních priorit u českých firem v roce 2016. Většina oslovených se shoduje na tom, že v roce 2016 se bude soustředit hlavně na budování dobrého jména a reputace jejich značky, zaměří se na tvorbu obsahu a aktivnější využívání digitálních médií a sociálních sítí.

 

Finální report s kompletními výsledky průzkumu je možné stáhnout na www.pram.cz/pruzkum

Prodej řídí digitální komunikace, sociální sítě a obsah

Více než polovina respondentů odpověděla, že v roce 2016 bude jejich společnost klást větší důraz na digitální komunikaci (55 %) a komunikaci na sociálních sítích (52 %). Tvorba obsahu je důležitá pro 43 % dotázaných. V počtu odpovědí předčila i tradiční vytváření vztahů s médii, které ovšem stále zůstává velmi důležitou aktivitou pro 39 % respondentů.

PR podporuje obchodní růst a zvyšuje prodej

Výsledky průzkumu ukazují, že PR a komunikace má silnou podporu u vedení společností. Dvě třetiny (64 %) respondentů vidí PR jako nezbytné pro posílení pozitivní reputace značky a obchodního růstu. Tento fakt dokazuje i pohled 78 % respondentů, kteří vidí PR jako nástroj ke zvyšování prodejů společnosti.

Rozpočet může rozhodnout o vítězích a poražených

Zajímavé odpovědi přinesly i otázky týkající se rozpočtu. V letošním roce měly asi dvě třetiny (67 %) firem stejný rozpočet na PR aktivity jako v roce 2014. V roce 2016 se očekává, že  rozpočet na PR aktivity u většiny firem zůstane stejný nebo se sníží. Společnosti, které budou investovat do PR aktivit, mohou získat značnou výhodu nad těmi, které takovouto investici neuskuteční.

Nedostatek kvalifikovaných odborníků činí z PR agentur nejlepší zdroj komunikační podpory

Odpovědi ukazují, že v České republice je těžké nalézt zkušeného PR profesionála. Celkem 92 % dotázaných respondentů uvedlo, že nalézt správnou osobu s odpovídající kvalifikací vyžaduje velkou časovou investici. Jen 6 % dotázaných tento úkol vidí jako téměř nemožný. Pouze 2 % si myslí, že najít PR profesionála je velmi snadné. Respondenti odpovídali také na otázku, jaký zvolí postup, potřebují-li podpořit krátkodobé PR a marketingové aktivity? Odpovědi celého vzorku respondentů ukazují, že 39 % dotázaných bude v takovém případě více pracovat, zatímco 32 % se obrátí na pomoc PR agentury.  Pouze jeden z dvanácti dotázaných by se obrátil na pomoc freelancera. Z toho plyne, že PR agentury jsou nejvhodnějším zdrojem PR profesionálů a zároveň jsou schopny zajistit nárazové aktivity.

Předchozí reference a kreativita jsou klíčové faktory při výběru agentury – cena je až na pátém místě

Podstatné je rozumět procesu, jak si firmy PR agentury vybírají, která kritéria při výběru zohledňují a která jsou pro ně nejdůležitější. Výsledky poskytují užitečný přehled pro všechny společnosti hledající PR agenturu a nabízí přehled klíčových bodů, které je při tomto procesu třeba vzít v potaz. Není překvapením, že nejčastější odpovědí (96 %) týkající se nejdůležitějších kritérií při výběru agentury byla kreativita. Celkem 81 % dotázaných se shoduje na tom, že je zajímají reference a předchozí úspěchy agentury. Je zajímavé, že i osobní sympatie (73 %) jsou pro firmy důležitějším faktorem, než je cena. Společnosti tak více zajímá zajištění výsledků, než co nejnižší náklady.

Doporučení snižuje riziko při výběru agentury

Téměř čtyři z deseti dotázaných (37 %) respondentů dospějí k užšímu výběru při hledání PR agentury tím, že požádají o radu své okolí. To zahrnuje doporučení kolegů, známých, novinářů nebo lokální PR asociace. Jeden ze sedmi dotázaných hledá informace o agentuře na webu, ale pouze jeden z padesáti využívá při výběru agentury sociální média.

O průzkumu

Průzkum byl vytvořen ve spolupráci s nezávislou výzkumnou agenturou Onva Consulting. Zapojilo se do něj celkem 103 PR manažerů a osob odpovědných za komunikaci předních firem v České republice. Celkem 67 % dotázaných působí ve firmách na seniorních pozicích – v TOP managementu, popřípadě jednu úroveň pod vedením společnosti. Firmy, ve kterých respondenti pracují, jsou z 59 % velké firmy zaměstnávající více než 200 osob. Dalších 41 % respondentů pracuje ve středních a malých firmách s 50 až 200 zaměstnanci.

Téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných působí ve firmách, jejichž sídlo se nachází v České republice, 28 % pracuje ve firmách se sídlem v zahraničí. Co se týče zaměření firem a klíčových odvětví trhu, jsou v průzkumu zastoupeny následující oblasti: spotřební elektronika, finance a bankovnictví, IT a výpočetní technika, maloobchod, výroba, média a telekomunikace.

O průzkumu již informovala přední česká marketingová média jako: Mediář; Marketing Sales Media nebo Marketing&Media.