PRAM Blog

Kdo dělá správnou digitální komunikaci? PR nebo digitální agentura?

V marketingové a PR strategii tvoří dnes již nezanedbatelnou část online komunikace. Je to pochopitelné, pokud vezmeme v potaz, kolik času dnes lidé tráví u svých počítačů a stále častěji také smartphonů a tabletů. Například při sledování televize používá svůj telefon až 80 % diváků. NEBO 60 % všech zařízení připojených k internetu tvoří mobily a tablety.

Není tedy divu, že firmy chtějí být vidět online a to jak na předních místech ve vyhledávačích, tak i na sociálních sítích, fórech a blozích. A nestačí být pouze vidět, jak jsme se o tom mohli přesvědčit například u rozporuplné kampaně na drinky Smarty Dominika Haška. Je navíc potřeba být vidět v pozitivním světle. Na to, jak toho dosáhnout, je možné se dívat ze dvou úhlů pohledu: z pohledu digitální agentury a z pohledu PR agentury. Digitální agentury vznikaly pro potřeby zajištění online kampaní a lepších pozic ve vyhledávačích, pro PR agentury je digitální komunikace dalším komunikačním kanálem.

Působnost obou agentur se částečně překrývá, ale v rámci svého zaměření každá akcentuje jinou oblast. U digitálních agentur je to měřitelnost, PR agentury zase vynikají v práci s obsahem, ať už na internetu nebo v printu. Digitální agentury dobře ovládají SEO, linkbuilding a PPC kampaně a dokážouzákazníky identifikovat, oslovit a navést na cílovou stránku, kde probíhají konverze. Klient může rychle porovnat, kolik ho stálo oslovení jednoho zákazníka a jaká byla míra konverze (a úspěšnost kampaně).

PR agentury se zaměřují na práci s obsahem, interakci a udržování dlouhodobého vztahu s publikem, které sdělení dále organicky sdílí. PR agentury v online prostoru vytvářejí dlouhodobý vztah s cílovými skupinami a zajišťují šíření pozitivního Word Of Mouth na blozích, fórech a sociálních sítích, influencrům nabízejí produkty k testování, podněcují diskuze a odpovídají na dotazy. V rámci krizové komunikace zmírňují negativní reakce a prezentují značku jako přívětivého pomocníka, který je vždy připraven řešit problémy svých zákazníků. Dále má PR agentura přehled i o offline dění a může využívat synergických efektů a tím zvýšit dosah celkové komunikace. Klient může od PR agentury očekávat vybudování dlouhodobě pozitivního vnímání značky v online prostoru.

Oba přístupy mají své výhody a v ideálním případě je třeba oba propojit. Díky kombinaci obou přístupů zajistí PR agentura klientovi v online prostoru dlouhodobě dobré renomé, ze kterého může digitální agentura vytěžit další konverze v online kampaních.

To, jaký je rozdíl mezi PR a digitálními agenturami v on-line komunikaci, vysvětlil Patrik Schober i v článku pro Marketing & Media, který najdete na našem Facebooku.