PRAM Blog

Celoevropský průzkum mezi novináři: Média o start-upech informují povrchně

Agentura PRAM Consulting spolu s partnerskými agenturami z Worldcom Public Relations Group, přední světové sítě nezávislých PR agentur, provedla svůj první celoevropský průzkum mezi novináři na téma medializace start-upů. Dotazovaní novináři hodnotí komunikaci start-upů v médiích kontroverzně. Je podle nich realizována hlavně na sociálních sítích, cílí na mladé lidi, nepodává kvalitní obsah a nejde do hloubky.

Průzkumu se zúčastnilo více než 50 novinářů ze 13 zemí západní a střední Evropy a Skandinávie. Polovina respondentů v dotaznících uvedla, že jejich start-upová scéna je srovnatelná s evropským průměrem, přičemž velká část dotazovaných (31 %) se domnívá, že v jejích zemích se start-upy ve srovnání s ostatními zeměmi příliš nerozvíjejí.

Také celoevropské pokrytí tématu start-upů v médiích vnímali dotazovaní novináři velmi odlišně. Průměrný konzument zpráv by mohl dojít k názoru, že start-upy jsou v současné době v médiích dominantním tématem. Novináři jsou ale jiného názoru. Více než 60 % z nich si myslí, že start-upům se nedostává více publicity než ostatním podnikům a překvapivě 10 % novinářů se domnívá, že média ve skutečnosti start-upy vůbec nezajímají. Pouze 29 % dotazovaných je toho názoru, že start-upová scéna je v současnosti velmi populárním tématem v médiích.


Otevřeme-li diskusi o tom, jakým způsobem si média vybírají informace, které zveřejní, narazíme na trvalý problém, a tím je nezájem novinářů o nabízená témata. V dotazníku PRAM Consulting byli proto respondenti požádáni, aby sestavili seznam různých druhů informací, které by si vyhledali, než by začali psát o start-upech. Chcete-li si tedy zvýšit šance, že novinář napíše právě o vašem start-upu, musíte být schopni poskytnout mu následující informace:


• osobní příběhy zakladatelů / vlastníků (62 % novinářů)
• firemní strategie a filosofie (47 % novinářů)
• dlouhodobé podnikatelské plány (43 % novinářů)

O krátkodobé finanční výsledky, zvláštnosti ve firemní kultuře ani další informace o podnikatelské činnosti podle průzkumu novináři zájem nemají.

Průzkum také ukázal, ze kterých kanálů čerpá většina žurnalistů informace o start-upech. Jako prvotní zdroj informací využívají novináři sociální média (např. Twitter, blogy a podcasty). 56 % dotázaných uvedlo, že za významný zdroj informací o start-upech považuje své osobní kontakty a přátele. Na druhou stranu by ani inovativní společnosti neměly podceňovat význam klasické firemní komunikace (tisková sdělení, tiskové konference) – 61 % novinářů stále používá tyto zdroje k získání relevantních informací.


 O průzkumu
Do průzkumu se  zapojilo přes 50 novinářů ze 13 zemí západní Evropy, střední Evropy a Skandinávie (Německo, Maďarsko,  Španělsko, Itálie, Švédsko, Česká republika, Francie, Finsko, Belgie a Nizozemsko). Většina z nich jsou zkušení, profesionální novináři s více než pěti lety (57 %) nebo třemi až pěti lety (17 %) praxe. Jen čtvrtina dotazovaných působí v médiích méně než tři roky.
 
Většina respondentů pracuje pro média zaměřená na technologie nebo ekonomiku. 63 % z nich zajímají především technologie, web, software a hardware. 51 % dotazovaných se týkají především ekonomické a podnikové informace a jen něco málo přes 35 % dotazovaných novinářů pracuje v v lifestylových a spotřebitelských titulech. Drtivá většina (více než 70 %) respondentů pracuje primárně pro on-line média, 53 % v tištěných médiích (novinách a časopisech), 23 % píše na blogy a 13 % je zaměstnáno v televizních stanicích.